Prisliste fra 01.06.2023 (inkl. moms)


Vaksine hund (inkludert generell helseundersøkelse): 795kr

Vaksine katt (inkludert generell helseundersøkelse): 690kr. (490 kr for 2. grunnvaksine når 1. er tatt hos oss)

Vaksine i tillegg/neste pasient (inkludert generell helseundersøkelse): 520kr

Kloklipp: fra 200kr (tillegg for sedasjon eller om man må være 2 ansatte for å få klippet klør)

Konsultasjon: 410kr per påbegynte 10 minutt

Mikrochip (med innsendelse til DyreID): 1 110kr

Attestering av ormekur i pass ved reise: 215 per gang. NB! Tabletter kommer i tillegg og kan ikke medbringes

Utstedelse av pass: 685kr

HD røntgen: 2350kr

HD/AD røntgen: 3050kr

Progesteronblodprøve inkludert skjedeutstryk, inklusivt uttak: 1250kr

Ultralyd-drektighet (28d etter siste parring): 950kr

Røntgen drektighet (siste uke før forventet fødsel): 950kr

Kjemisk kastrering: 1950kr

 

Valpekull/kattungekull

Helseattest og vaksine per kattunge: 550kr

Helseattest, vaksine og mikrochip per kattunge: 950 kr

Helseattest, vaksine og mikrochip per valp: 1000 kr

Helseattest og chip per valp: 850kr

Helseattest og vaksine per valp: 600 kr

Pass ved valpekull/kattungekull: 250kr

 

Kastrering katt

Ren kastrering hannkatt (inkludert generell helseundersøkelse, narkose og smertestillende): 1270kr

Kastrering og mikrochip hannkatt (inkludert generell helseundersøkelse, narkose, smertestillende og registrering av mikrochip i DyreID): 2065kr

Kastrering, mikrochip og vaksine hannkatt (inkludert generell helseundersøkelse, narkose, smertestillende og registrering av mikrochip i DyreID): 2270kr

(NB! Revaksine må tas om 3-4 uker og er IKKE inkludert)


Ren kastrering hunnkatt (inkludert generell helseundersøkelse, narkose og smertestillende): 2290kr

Kastrering og mikrochip hunnkatt (inkludert generell helseundersøkelse, narkose og smertestillende, og registrering av mikrochip i dyreID): 3085 kr

Kastrering, mikrochip og vaksine hunnkatt (inkludert generell helseundersøkelse, narkose og smertestillende og registrering av mikrochip i DyreID): 3290kr

(NB! Revaksine må tas om 3-4 uker og er IKKE inkludert)

 

Livsavslutning:

Avliving hund under 20kg: 1200kr

Avliving hund over 20kg: 1400kr

Avliving katt: 750kr

Felleskremering over 10 kg: 1220kr

Felleskremering under 10kg: 615kr

Separatkremering over 20 kg (Urne kommer i tillegg): 4007kr

Separatkremering under 20kg (Urne kommer i tillegg): 2815kr

 

Tannbehandling

Tannsteinsfjerning katt (inkludert generell helseundersøkelse og narkose): 1250kr

Tannsteinsfjerning og tannrøntgen katt (inkludert generell helseundersøkelse og narkose): 1500

Tannsteinsfjerning hund (inkludert generell helseundersøkelse og narkose): 1950

Tannsteinsfjerning og tannrøntgen hund (inkludert generell helseundersøkelse og narkose): 2500kr

Tanntrekk: pris på forespørsel